Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin bir tarafı Graftek Reklamcılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. olup, sözleşmenin devamında GRAFTEK olarak anılacaktır. İşbu sözleşme tarafımızca herhangi bir zaman ve hususla bağlı kalınmaksızın genişletilebilecek veya değiştirilebilecek Gizlilik Sözleşmesidir, bu hak tarafımızca saklı tutulmaktadır. İşbu sözleşme ile GRAFTEK’in her türlü hakkına sahip olduğu www.imzalikitabim.com (İşbu sözleşmenin devamında SİTE olarak anılacaktır.) web sitesini kullanarak tarafımızca toplanılan veya saklanılan kişisel verilerinizin (“kişisel veri”, verilerin sahibini tanımlayıcı nitelikte olan, kişi ile iletişime geçilmesi veya bu kişinin tanımlanması, tespit edilmesi, bulunması amacıyla kullanılabilecek tüm verileri kapsamaktadır) işbu sözleşme çerçevesince tarafımızca kullanılacağı, saklanılacağı, paylaşılacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.  Tarafımızca işbu sözleşmede yapılan önemli değişiklikler sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden önce sitemizin ana sayfasında yayınlanacak olup, yayınlanması ile de tarafınıza önemli bilgilere ilişkin olarak bilgi verildiği kabul edilecek ve değişiklikler tarafınız için geçerli hale gelecektir.

GRAFTEK’in veya SİTE’nin başka bir kişi veya kuruma devredilmesi veya başka bir kurum ile birleşmesi halinde işbu sözleşmeye konu müşteri bilgilerinizi ilgili kişi veya kuruma izniniz olmaksızın verilebilecektir. Bu nevi devir veya birleşme işlemleri sitemizin ana sayfasında duyurulacak olup, duyurunun yapılmamış olması izinsiz olarak bilgilerin paylaşılmasına engel olmayacaktır.

İşbu sözleşmenin sair hükümleri aşağıdaki gibidir:

 1. KULLANICILAR

SİTE’nin kullanılması için ön şart, reşit olmaktır (18. yaşın doldurulmuş olması).

15 ile 18 yaş arası reşit olmayan kişiler, Türk Medeni Kanun’u ilgili hükümleri gereğince, kanuni temsilcilerinin kabul etmeleri şartıyla, SİTE’nin tarafından kullanılmasını sağlayabilirler.

15 yaş altı reşit olmayan çocuklara ilişkin olarak kişisel veriler tarafımızın bilgisi dahilinde elde edilmemektedir.

TARAFIMIZCA İŞBU SÖZLEŞME İLE AÇIKÇA BELİRTİLMEKTEDİR Kİ, 15 YAŞINI DOLDURMAYAN ÇOCUKLARIN SİTE’yi KULLANMASI YASAKTIR. 15 YAŞINI DOLDURUP 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI OLMAKSIZIN SİTE’yi KULLANMASI YASAKTIR.

18 yaşından küçük bir çocuğunuzun kişisel verilerini verdiği kanuni temsilcileri tarafından fark edilmesi halinde info@pickytemplates.com adresiyle irtibata geçilerek bilgilerin silinmesini ve çocuğun hesabının kapatılmasını talep ederek sağlamak mümkündür.

İşbu hükümlere aykırı olarak SİTE’nin kullanılması halinde tarafımızca hiçbir konuda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Tarafınızca SİTE’ye üye olarak kaydolunması halinde   isminiz, adresiniz/şirket (sair ayrıntılı açıklamalar), e-posta adresi, uyruğunuz, kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi ek kişisel veriler sizden istenecektir.

Üye olmakla birlikte aynı zamanda SİTE’den paket alma talebiniz olduğunda, bu kişilerin kimlik bilgilerinin doğrulanması bakımından ek olarak bir takım belgeler ve saklanmamak kaydıyla kredi kartı numarası bilginiz (örneğin, nüfus cüzdanı, pasaport vb.) talep edilebilecek olup, bu bilgilerin tarafınızca sunulmaması halinde herhangi bir işlem yapmama hakkımızı saklı tutarız.

GRAFTEK, SİTE’de gerçekleştirilen inceleme, yükleme ve indirme, kullanıcıların profil verileri değişiklikleri, yüklenmiş içeriklerin değiştirilmesi gibi verileri de toplar.

GRAFTEK satın almaları ve/veya satışlar için ödemeleri gerçekleştirmek için, internette güvenli ödemeler konusunda uzman üçüncü şirketlere ödeme akışını SİTE’nin dışında tutmaktadır. Bu ödemeler esnasında bu üçüncü şirketler tarafından kişisel verilerin (örneğin, kredi kartı numarası) toplanması gerçekleştirilebilecektir.

GRAFTEK, SİTE’ye üye olunması sebebiyle elde etmiş olduğu verileri, telif hakkı ihlallerini veya her türlü dolandırıcılık teşebbüslerini aydınlatmak, takibe almak veya hukuki bir işlem gerçekleştirmek için, değerlendirme hakkını saklı tutar. Telif hakkı ihlallerine ve dolandırıcılık teşebbüslerine dair veriler gerektiği taktirde GRAFTEK tarafından kaydedilip arşivlenebilecektir.

SİTE’yi ziyaret ettiğinizde, GRAFTEK’in kişisel olmayan verileri, teknik veya bazı yönlendirme bilgilerini toplama veya kaydetme imkanı vardır. Bu veriler, işletim sistemi, CPU hızı, IP numaranız gibi veriler olabilecektir. İlgili veriler tarafınızın kimliğini tespit etmek amacıyla kullanılamaz. Bu bilgilerin SİTE üyelerine ait olması halinde kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla bu bilgilerle üyelerin kişisel bilgileri tarafımızca eşleştirilebilecektir.

SİTE’den elde ettiğimiz veri tabanındaki sorunları gidermek, üye kullanıcılar için kimlik ve güvenlik doğrulaması yapmak, sistemimize yetkisiz girişleri önlemek amacıyla tarafımızda halihazırda var olan kişisel verileriniz ile üçüncü taraf kaynaklardan elde edilebilen verileri birlikte kullanma, bu verileri eşleştirme, doğrulama hakkımızı saklı tutarız. Örneğin, iletişim bilgileriniz ile resmi posta kurumu (PTT) tarafından sağlanan adres bilgilerinizi veya GSM firmaları ile telefon numaranızı birleştirerek bilgilerinizi onaylayabilir ve veri tabanımızdaki hataları engelleyebiliriz. Ayrıca, bize sağladığınız bilgileri üçüncü taraf veri tabanlarında saklanan demografik ve diğer bilgilerle (yaş, iş dalı, renk tercihleri gibi) birleştirerek, tarafımızca üye kullanıcılara gönderilecek materyalleri belirleme hakkını saklı tutarız.

 1. ÇEREZLER

İşbu sözleşme ile GRAFTEK’in hakkınızda şahsi ve bir takım sair verileri “çerezler” şeklinde bilgisayarınıza depolayabileceğine ilişkin izin vermekle birlikte bu husus tarafınızca kabul edilmektedir.

Çerezlerin kullanımı sadece web sitesinin işletmesi ile bağlantılı olarak gerçekleşecektir. İşbu sözleşme ile çerezlerin kullanımının bilgisayarınızda otomatik veya manuel bir şekilde devre dışı bırakılması veya kısıtlanması sonucunda bu devre dışı bırakma veya kısıtlanmadan dolayı, web sitesinin kullanım ve fonksiyonelliğinin olumsuz etkilenebileceği tarafınızca kabul edilmektedir. GRAFTEK’inhakkınızdaki şahsi bilgileri Türkiye içinde ve dışında kendi bilgisayarlarına depolayabileceği tarafınızca kabul edilmektedir. GRAFTEK bu kişisel verileri sadece web sitesinin işletmesi ile bağlantılı olarak kullanacak olup ilgili verileri, herhangi bir mevzuat hükmü bir açığa çıkarmayı gerekli kılmadığı sürece, gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile açık bir şekilde belirtmek gerekir ki SİTE’de bulunan çerezler aracı üçüncü şirketler veya kişiler veya GRAFTEK’in herhangi bir zeminde işbirliği ve/veya ortakları olan kişi veya şirketlerin hizmet sunucuları tarafından kullanılmaları mümkün olup, tarafımızca bu hususa ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. İşbu gizlilik sözleşmesi yalnızca …. tarafından kullanılan çerezler için kabul edilmektedir.

Tarafınızın çerezlerin SİTE’yi kullandığınız bilgisayarda uygulanması noktasında izin veya ret seçeneğiniz bulunmaktadır. Ancak yukarıda yer alan bentlerde de belirtildiği üzere internet tarayıcınızın otomatik veya ret seçeneği neticesinde manuel olarak çerezleri kabul etmemesi halinde SİTE’deki bir takım özelliklerin kullanımı sınırlanacak veya kullanımda zorluklar ortaya çıkacaktır.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

İşbu sözleşme ile beyan edilir ki, GRAFTEK, SİTE’de sunulmuş olan ürün ve hizmetler için tarafınızı faturalandırmak üzere dışarıdan bir veya daha fazla kredi kartı işleme şirketi ve/veya tarafımız için hizmet gerçekleştirmeleri amacıyla bir takım şirketler ile çalışmakta olup, tarafımız için hizmet gerçekleştirmeleri amacıyla bu şirketler ile kişisel verileriniz paylaşabilecektir. Kişisel verilerinizin işbu madde kapsamında paylaşıldığı şirketler, ilgili verileri işbu gizlilik sözleşmesine uygun bir şekilde korumaları ve yalnızca SİTE için sunulacak hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanmaları hususunda tarafımızca zorunlu tutulacaklardır. İşbu şirketlerin tarafımızın sunmuş olduğu zorlayıcı hükümlerine aykırı olarak kişisel verileri kullanmaları halinde hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kişisel veriler kendi ürünlerinin veya hizmetlerinin pazarlanması amacıyla başka şirketlere tarafımızca satılmaz veya herhangi bir şekilde paylaşılmaz, işbu sözleşme hükümleri saklı tutulmaktadır.

SİTE’de tarafımıza ait olmayan sayfalara yönlendiren web sitesi linkleri veya sosyal medya linkleri söz konusu olabilecektir. Kullanıcılar tarafından ilgili açık veya gizli linklerin tıklanması ile SİTE’den çıkılabilecektir. Açılan linklerde yer alan web sitelerinin içeriği ve bu sayfaların kullanılması ile kişisel verilerinizin güvenliği konusunda GRAFTEK hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtmek gerekir ki, sair web sitelerinin kişisel verilerin elde edilmesi ve işleme konulması konusunda farklı ve kendilerine özel kuralları olabilecektir. İşbu gizlilik politikası, kişisel verilerin, üçüncü şahıslar tarafından elde edilmesini, başkalarına iletilmesini veya işleme konulmasını düzenlememekle birlikte bu bağlamda hiçbir sorumluluk da kabul etmemektedir.

Yukarıda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, SİTE’de reklam göstermek veya tarafımızca başkaca sitelere verilen reklamları yönetmek amacıyla GRAFTEK ile üçüncü kişilerle işbirliği veya ortaklıklık kurulabilecektir. Üçüncü kişi ortak veya işbirlikçi kullanıcıların göz atma aktiviteleri ve ilgi alanlarına göre reklam sunmak amacıyla bu sitedeki ve diğer sitelerdeki kullanıcı aktivitelerine ilişkin bilgi toplamak için çerezler gibi teknolojiler kullanabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

İşbu sözleşme çerçevesince belirtilen amaçlar ve/veya haller dışında üye veya üye olmayan kullanıcıların kişisel verilerin üçünce kişilere satılmayacağı, kiralanmayacağı, paylaşılmayacağı tarafımızca taahhüt edilir. GRAFTEK veya işbu sözleşme çerçevesince belirlenen üçüncü kişiler üye olan veya olmayan kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki hususları gerçekleştirebilmek için kullanabilecektir;

 • Bir üye hesabı açmak ve yönetmek,
 • Güvenlik nedenlerinden, kullanıcının kimliğini kontrol etmek,
 • Müşteri hizmetleri sunabilmek,
 • Kullanıcıların işlem yapabilmelerine olanak tanımak,
 • Kullanıcı ilgisi dahilinde olabilecek bilgi, kampanya, çekiliş ve servisleri yönetmek, görüntülemek ve varsa sonuçları hakkında bilgilendirmek,
 • Yükleme ve indirme, profil değişikliği ve forum aktivitelerini değerlendirmek,
 • Tahsilat ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Varsa teknik destek ile ilgili haklarınızı veya kayıtlı kullanıcılara sunulabilen diğer avantajları kaydetme,
 • Kullanıcı ile gerçekleştirilmiş faaliyetler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında iletişim kurabilmek,
 • Blog veya forumlar gibi interaktif özellikleri sunmak,
 • Yasa dışı faaliyetleri ve/veya SİTE’de yayınlanan Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış ve (EK) Lisans Sözleşmeleri ile ilgili ihlalleri soruşturma, önleme ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Araştırma ve ürün/hizmet geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak ve SİTE’yi hizmetleri ve teklifleri geliştirmek,
 • Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek,
 • SŞTE’deki hareketlerin istatistiksel değerlerini tespit etmek için,
 • Web sitesindeki olası zorluklar ve teknik problemleri çözmek

Özellikle belirtmek gerekir ki, belirli durumlarda GRAFTEK kişisel verileri, ulusal güvenlik ve kolluk kuvveti gerekliliklerini karşılamak dahil olmak üzere kamu otoritelerinden gelen yasal taleplere yanıt olarak ifşa etmek hakkına sahiptir. Bu sebeple GRAFTEK’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Bununla birlikte, yasaların gerektirdiği durumlarda (Örn. Tarafımıza tebliğ edilen mahkeme celbine, ilamına, emrine veya yasal tebligata uygun davranmak veya cevap vermek amacıyla) ve haklarımızın korunması, hukuki ihtilafın önlenmesi, kullanıcının veya başkaca kişilerin her nevi güvenliğinin korunması, dolandırıcılık eylemlerinin araştırılması ve/veya bir resmi talebe yanıt verilmesi için kişisel verilerinizin ifşa edilmesi gerektiği kanaati tarafımızda oluştuğunda kişisel verilerinizi ifşa etme hakkı işbu sözleşme ile tarafımızca saklı tutulmaktadır. Bu şekilde bir ifşa eyleminin ulusal güvenlik, yasaların uygulanması veya kamu açısından önemli diğer konular için gerekli olduğunu tespit ederek tarafımızda bu yönde kanaat oluşması ve de kullanıcı talebi olması halinde ilgili bilgileri ifşa etme hakkımızı saklı tutarız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tarafımızca üye olsun veya olmasın kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacıyla ahlaki kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuat hükümlerine riayet edilmektedir.  İşbu sözleşme ile tarafımızca kişisel verilerin çeşitli teknolojiler ile güvence altına alındığı taahhüt edilmektedir.

Tarafınızca hesabınıza ilişkin olarak oluşturulan parola ve kullanıcı bilgileri ile kişisel verileriniz korunmaktadır. Bu parolanın gücü hesabınızın korunmasında etken olup, GRAFTEK bu parolanın herhangi bir kişi ile paylaşılmaması ve buna ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğu, hesaptan çıkış işleminin güvenli çıkış seçeneği ile yapılması gerekliliği hususlarında tarafınızı işbu sözleşme hükmü ile ihtar eder. Kişisel verileriniz, yalnızca belirli personelin ve yüklenicilerinin parola kullanarak erişebildikleri güvenli bir sunucuda tutulmaktadır. SİTE’nin sunucularının bakımı ve kullanımı da yine uzman personel tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte ödemeye ilişkin olarak paylaşacağınız veriler bakımından yalnızca anlaşmalı bankaların kendilerinin oluşturduğu ortak ödeme sayfasının sunacağı yüksek güvenlik hizmetinden yararlanacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.

SİTE, kişisel verileri korumak amacıyla yüksek standartta güvenlik teknolojisi kullanmaktadır. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesi, standartların yüksek olmasına rağmen teknolojinin halen dahi yetersiz kaldığı alanların olması sebebiyle …., kişisel verilerin iletim anında ve alınmasından sonra korunması ve sair hususlarda mutlak bir güvenlik sağlamamakta ve böyle bir vaatte bulunmamaktadır. İşbu sözleşme ile tarafımızca ancak sahip olunan araç, teknik ve olanakların kullanımına dayalı en yüksek hassasiyet sağlanacağı garantisi verilmektedir. Bu bağlamda ….., kişisel veya sair verilerin, üçüncü kişilere aktarılmış veriler ve bilgiler dahil de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, çalınmasına, kaybedilmesine, değiştirilmesine veya kötü amaçlı kullanılmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

GRAFTEK, hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve/veya sürdürülmesi için gerekli olduğu takdirde, kişisel verileri, üyelik sona erdikten sonra da değerlendirmeye devam etme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi, bulunduğunuz yere ilişkili veya ülkelere bağlı değildir. Kullanım sırasında ve sonrasında herhangi bir amaçla sunmuş olduğunuz kişisel verilerin dünyanın herhangi bir ülkesinde kullanılması veya ülkesine aktarılması tarafınızca kabul ve taahhüt edilmektedir.

 1. SEÇİMLER

Tarafınızca, SİTE’nin ilgili e-posta adreslerinden çeşitli bültenlerin yollanılmasının istenilmemesi halinde bültende yer alan bülten aboneliğini iptal etmeye ilişkin ifadenin takip edilmesi ile uygulanacak adımlarla SİTE tarafından bülten gönderilmesi engellenecektir. Bu halde tarafımızca haber bültenleri, özel teklifler, kampanyalar, promosyon bilgileri gönderilmeyecektir. Ancak tarafımızca değişiklik yapılan hizmet alanlarına dair haberler veya özellikle işbu sözleşme ile Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir kuralında yapılan değişikliklere ilişkin (“önemli bilgi”) haberleri, tarafınızca yapılan işlemlere, teknik arızalar hakkında veya SİTE’ye ulaşılamıyorsa, bunlara ilişkin otomatik veya manuel düzenlenen bilgileri ve önemli değişiklikleri bildirmek amacı dahil ve sınırlama olmadan, haber yollamaya devam etme hakkı saklı tutulmuştur. İlgili haberlerin yollanmasını engellemek amacıyla tarafınızca üye hesabı sonlandırılabilecektir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu gizlilik sözleşmesinin tarafınızca güncel halinden emin olunması bakımından bu sözleşme metninin başında belirtilmiş olan güncelleme tarihinin kontrol edilmesi gereklidir.

SİTE aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin korunması bakımından GRAFTEK’in ve yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerinin ve (alt) lisans alanlarının, web sayfasının kullanılmasından türeyen herhangi bir doğrudan, tesadüfen, doğrudan olmayan veya zararlardan veya müteakip zararlardan, bu tarafların böyle zararlar hakkında veya bunların oluşma ihtimali hakkında ikaz edilmiş olsalar bile, hiç bir şekilde sorumlu olmadıkları tarafınızca işbu sözleşme ile kabul edilmektedir.

İşbu gizlilik sözleşmesi taraflar bakımından bağlayıcı olup, tarafımızca GRAFTEK’te yayınlanan ve yürürlüğe giren sözleşmeler ile bağlantılı ve uyumlu olarak uygulanacaktır.

Tarafınızca gizlilik sözleşmesine aykırı davranıldığının tespiti veya aykırı davranılmamış olsa dahi bir takım teknik veya sair sorunların ortaya çıkması halinde iletişim adreslerimiz üzerinden tarafımızın yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekliliği tarafınızca işbu sözleşme ile kabul edilmiştir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Türk hukuku uygulanacaktır.

Kaydol